Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,379

 Nghiên cứu chế tạo vật liệu nhựa gỗ từ trấu và mùn cưa trên cơ sở nhựa polyethylene
Chủ nhiệm:  Đoàn Thị Thu Loan; Thành viên:  Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Tiến Đạt, Trần Thị Thu Hằng, Trần Thị Phương Thanh, Nguyễn Đức Hiếu, Võ Minh Huấn, Nguyễn Quang Lĩnh, Võ Thị Xuân
Số: Đ2012-02-35 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn