Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,027,026

 Nghiên cứu tổng hợp nhựa epoxy bằng phương pháp epoxy hóa dầu thực vật và ứng dụng làm vật liệu composite
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ nhiệm:  Đoàn Thị Thu Loan
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Đức Hiếu, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Minh Hoàng, Huỳnh Minh Tài, Nguyễn Khắc Thân, Lê Nhu Nhu
Số: Đ2014-02-102 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Tổng hợp nhựa epoxy bằng phương pháp epoxy hoá dầu đậu nành để thay thế một phần nhựa epoxy thương phẩm trong chế tạo nhựa đúc và composite từ nhựa epoxy thương phẩm và sợi thủy tinh.

- Thông qua phương pháp phân tích FTIR đã xác định được sự có mặt của nhóm epoxy trong ESO.

- Đã khảo sát sự ảnh hưởng của hàm lượng ESO đến tính chất cơ lý của nhựa epoxy thương phẩm. Sự có mặt của ESO đã làm tăng độ bền va đập, giảm nhiệt độ hóa thủy tinh của nhựa epoxy thương phẩm nhưng cũng làm giảm độ bền và modul uốn, độ bền kéo của mẫu.

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

-Tạo sản phẩm mới có giá trị từ nguồn nguyên liệu trong nước.
-Có khả năng áp dụng tại các công ty sản xuất vật liệu composite (Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hợp Long Thành - Đà Nẵng).

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn