Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,026,110

 Nghiên cứu sử dụng bột đá Non nước phế thải để sản xuất vật liệu composite
Chủ nhiệm:  Đoàn Thị Thu Loan; Thành viên:  - PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan – Trưởng Bộ môn - TS. Dương Thế Hy – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - KS. Võ Thị Thu Hiền – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - TS. Phan Thế Anh – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - KS. Nguyễn Kim Sơn – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - ThS. Phan Thị Thúy Hằng – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - TS. Hồ Viết Thắng – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN -ThS. Nguyễn Minh Hoàng – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN -ThS. Phạm Thị Hương – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN -KS. Nguyễn Thị sen – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN -KS. Lê Thanh Sang
Số: 54/HĐ-SKHCN ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite sử dụng bột đá phế thải thu gom từ Làng chế tác đá Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị từ nguồn phế thải, có tính thẩm mỹ cao và độ bền đảm bảo như bàn, dải phân cách, song chắn rác và nắp hố ga, đồng thời góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường do phế thải bột đá gây nên.


Các sản phẩm bàn, nắp hố ga, song chắn rác và dải phân cách 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn