Mai Anh Đức
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,529

 
Mục này được 20089 lượt người xem
Họ và tên:  Mai Anh Đức
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  18/06/1985
Nơi sinh: Tuyên Hóa - Quảng Bình
Quê quán Lệ Thủy - Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu đường; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Civil Engineering; Tại: University of Wollongong
Dạy CN: Quản lý Xây dựng
Lĩnh vực NC: FRP confined concrete; Novel composite structures based on FRP materials; Ultra-high strength concrete
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 9/2008-9/2010: Giảng viên Khoa Quản lý Dự án - Đại học Bách Khoa
9/2010-8/2012: Học thạc sỹ tại trường Đại học Quốc gia Thành công (NCKU, Taiwan), Đài Loan
08/2012-02/2013: Trợ lý nghiên cứu tại trường Đại học Quốc gia Thành công (NCKU, Taiwan). Đài Loan
02/2016-08/2020: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Wollongong, Bang News South Wales, Úc (University of Wollongong, NSW, Australia, 2500).
09/2017-03/2020: Trợ lý giảng dạy tại Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Wollongong, Úc.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế kết cấu áo đường mềm theo phương pháp cơ học-thực nghiệm và triển vọng ứng dụng ở VN. Chủ nhiệm: Mai Anh Đức. Mã số: T2013-02-78. Năm: 2013. (Sep 9 2018 1:55PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng thuật toán tiến hóa vi phân đa mục tiêu trong tối ưu tiến độ và chi phí cho dự án. Tác giả: Trần Đức Học, Nguyễn Quang Trung, Phạm Anh Đức, Mai Anh Đức. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1(98). Trang: 98-103. Năm 2016. (Sep 7 2018 8:20AM)
[2]Tham luận: Optimizing time-cost-quality trade-off of construction project using opposition multiple objective difference evolution. Tác giả: Duc-Hoc Tran, Anh-Duc Pham, Anh-Duc Mai. Hội thảo "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững" ATCESD2015. Trang: 255-265. Năm 2015. (Sep 7 2018 8:21AM)
[3]Tham luận: Nghiên cứu thuật toán thông minh siêu khám phá tiến hóa để đánh giá các ứng dụng dự báo trong kỹ thuật xây dựng. Tác giả: Anh-Duc Pham, Quang-Trung Nguyen, and Anh-Duc Mai. Hội thảo "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững" ATCESD2015; Số: ISBN 978-604-82-1805-8. Trang: 243-254. Năm 2015. (Sep 7 2018 8:23AM)
[4]Bài báo: Tối ưu nhiều tài nguyên cân bằng trong nhiều dự án sử dụng thuật toán các sinh vật cộng sinh tìm kiếm. Tác giả: Duc-Hoc Tran, Anh-Duc Pham, Anh-Duc Mai, Doddy Prayogo. Hội thảo "Công nghệ Xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững" ATCESD2015. Số:  ISBN 978-604-82-1805-8. Trang: 266-273. Năm 2015. (Sep 7 2018 8:24AM)
[5]Tham luận: Nghiên cứu thiết kế kết cấu mặt đường Bê tông nhựa theo phương pháp cơ học thực nghiệm và triển vọng ứng dụng ở VN. Tác giả: Mai Anh Đức, Huỳnh Thị Minh Trúc. Tập san Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững - ATCESD 2015. Trang: 151-157. Năm 2015. (Sep 7 2018 8:27AM)
[6]Bài báo: Phân tích hiệu quả kinh tế - môi trường cho các dự án đường giao thông. Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc; Mai Anh Đức. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6(79). Trang: 59-64. Năm 2014. (Sep 7 2018 8:28AM)
[7]Bài báo: Lựa chọn sơ đồ mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt cho thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Cao Thọ, Mai Anh Đức. Tạp chí Khoa học Công Nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1(30). Trang: 38-46. Năm 2009. (Sep 7 2018 8:12AM)
[8]Bài báo: Tính toán các thông số kỹ thuật của sơ đồ mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt cho TP. Đà Nẵng. Tác giả: Phan Cao Thọ, Mai Anh Đức. Tạp chí Cầu đường Việt Nam. Số: 5. Trang: 12-19. Năm 2009. (Sep 7 2018 8:15AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Strain model for discretely FRP confined concrete based on energy balance principle. Authors: Mai, A. D.; Sheikh, M N.; Hadi, M. N. S.. Engineering Structures (SCIE, Q1). No: xxx. Pages: 1-15. Year 2021. (May 8 2021 10:44PM)
[2]Article: Performance Evaluation of Geogrid in Flexible Pavement Using Mechanical‑Empirical Design Approach. Authors: Hery Awan Susanto, Shih‑Hsien Yang, Mai Anh Duc. International Journal of Pavement Research and Technology (Scopus, Q1). No: xx. Pages: 10.1007/s42947-021-00030-4. Year 2021. (Feb 14 2022 10:16AM)
[3]Article: Failure Envelopes of Square and Circularized RC Columns Discretely Confined with CFRP. Authors: A.D. Mai, M.N. Sheikh, M.N.S. Hadi. Construction and Building Materials (SCIE, Q1). No: 10.1016/j.conbuildmat.2020.119937, 261, 119937. Pages: 1-11. Year 2020. (Jul 28 2020 8:35AM)
[4]Article: Experimental and Analytical Investigations on the Effectiveness of different Wrapping Schemes on Circularised RC Columns. Authors: A.D. Mai, M.N. Sheikh, M.N.S. Hadi. Structure and Infrastructure Engineering (SCIE, Q1). No: 10.1080/15732479.2020.1800756. Pages: 1-11. Year 2020. (Jul 28 2020 8:37AM)
[5]Article: Nonuniform CFRP Wrapping to Prevent Sudden Failure of FRP Confined Square RC Columns. Authors: A.D. Mai, M.N. Sheikh, M.N.S. Hadi. Journal of Composites for Construction (SCIE, Q1). No: 10.1061/(ASCE)CC.1943-5614.0001077. Pages: 1-11. Year 2020. (Jul 28 2020 8:38AM)
[6]Article: Experimental study on square reinforced concrete columns partially and fully wrapped with CFRP under concentric and eccentric axial load. Authors: Mai, A.D., Sheikh, K.H., Hadi, M.N.S.. 25th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials (ACMSM 25). No: Tecnical note. Pages: 1-5. Year 2018. (Dec 8 2018 6:02PM)
[7]Article: Behaviour of partially CFRP wrapped square and circularized square RC columns under axial compression. Authors: Mai, A.D., Sheikh, M.N., Hadi, M.N.S.. 25th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials (ACMSM 25). No: Technical note. Pages: 1-5. Year 2018. (Dec 8 2018 6:04PM)
[8]Article: Investigation on the behaviour of partial wrapping in comparison with full wrapping of square RC columns under different loading conditions. Authors: Mai, A. D., Sheikh, M. N., and Hadi, M. N. S.. Construction and Building Materials (SCIE, Scopus, Q1). No: 168. Pages: 153-168. Year 2018. (Sep 7 2018 7:55AM)
[9]Article: Influence of the Location of CFRP Strips on the Behaviour of Partially Wrapped Square Reinforced Concrete Columns under Axial Compression. Authors: Mai, A. D., Sheikh, M. N., and Hadi, M. N. S.. Structures (SCIE, Q1). No: 15. Pages: 131-137. Year 2018. (Sep 7 2018 7:57AM)
[10]Article: Performance Evaluation of Intermittently CFRP Wrapped Square Reinforced Concrete Columns under Different Loading Conditions. Authors: Mai, A. D., Sheikh, M. N., and Hadi, M. N. S.. Structure and Infrastructure Engineering (SCIE, Scopus, Q1). No: Accepted. Pages: Coming. Year 2018. (Sep 7 2018 8:00AM)
[11]Presentations: Evaluation the performance of the Geogrid reinforced flexible pavement in the secondary road. Authors: Shih Hsien Yang, Anh Duc Mai. National Conference in Bridge and Road of Taiwan, Taipei, Taiwan. Pages: 14-17. Year 2012. (Sep 7 2018 8:32AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng nghiên cứu sinh xuất sắc trong lĩnh vực xây dựng.

 Kỹ thuật

 2020

 

 Đại học Wollongong, Úc

[2] Giải Ba giải thưởng sinh viên nghiên cứu Khoa học toàn quốc

 Kỹ thuật

 2009

 

 Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo

[3] Giải nhất Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng lần thứ 6

 Kỹ thuật

 2008

 

 Đại học Đà Nẵng

manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
[4] Giải Khuyến khích kỳ thi Olympic Cơ học Toàn quốc

 Kỹ thuật

 2006

 

 Hội cơ học Việt Nam

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý chất lượng Xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên Đại học
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Bách Khoa
[2]Kỹ thuật thi công và An toàn Lao động
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên Đại học  Đại học Bách Khoa
[3]Kinh tế xây dựng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên ĐH  ĐHBK Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn