Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,345,816

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý chất lượng Xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên Đại học
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Bách Khoa
[2]Kỹ thuật thi công và An toàn Lao động
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên Đại học  Đại học Bách Khoa
[3]Kinh tế xây dựng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên ĐH  ĐHBK Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn