Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,398,287

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải Ba giải thưởng sinh viên nghiên cứu Khoa học toàn quốc

 Kỹ thuật

 2009

 

 Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo

[2] Giải nhất Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng lần thứ 6

 Kỹ thuật

 2008

 

 Đại học Đà Nẵng

manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
[3] Giải Khuyến khích kỳ thi Olympic Cơ học Toàn quốc

 Kỹ thuật

 2006

 

 Hội cơ học Việt Nam

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn