Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,713

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam

 Khoa học công nghệ

 2018

 1411/QĐ-LHHVN ngày 28/12/2018

 Vifotech Việt Nam

[2] Giải công trình Khoa học tiêu biểu của Đại học Đà Nẵng.

 Khoa học công nghệ

 2018

 305/QĐ-ĐHĐN

 Đại học Đà Nẵng

[3] Giải nhất hoạt động NCKH năm học 2017-2018.

 Khoa học công nghệ

 2018

 835/QĐ-ĐHSPKT

 ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật - ĐHĐN

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn