Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,267

[1] Bằng khen của chủ tịch UBNN TP Đà Nẵng. Số: 5612/QĐ-UBNN. Năm: 10/12/2019.
[2] Danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu thành phố Đà Nẵng. Năm: 14/11/2019.
[3] Bằng khen của chủ tịch UBNN TP Đà Nẵng. Số: 6213 /QD-UBND ngày 03-11-2017. Năm: 2017.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN /QĐ. Năm: 2017.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN /QĐ. Năm: 2018.
[6] Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 4919/QĐ-BGDĐT. Năm: 2018.
[7] Bằng khen của chủ tịch UBNN TP Đà Nẵng. Số: 4403/QĐ-UBND ngày 03/10/2018. Năm: 2018.
[8] Giấy khen của Đoàn Trường ĐH SPKT trong công tác hướng dẫn sinh viên NCKH năm 2017-2018. Số: 10/QĐ-ĐTN. Năm: 2018.
[9] Trình bày tại hội nghị Quốc tế GTSD 2018. Năm: 2018.
[10] Chứng nhận tham gia Advanced Work-Based Learning Workshop. Năm: 2018.
[11] Chứng nhận hoàn thành khóa học "Low power-WAN technology for smart city". Năm: 2018.
[12] Giải thưởng Bài báo hay nhất hội nghị Ứng Dụng Công Nghệ Mới Trong Công Trình Xanh-lần thứ 4 ( ATiGB 2018). Năm: 2018.
[13] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[14] Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng - Tiên Phước, Quảng Nam. Số: 111/QĐ-UBND. Năm: 2019.
[15] Chiến sĩ thi đua cấp bộ. Số: 4343/QĐ-BGDDT. Năm: 2019.
[16] Danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI" năm 2020. Số: 128 QĐ/TWĐTN-VP. Năm: 2020.
[17] Danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" Thành phố Đà Nẵng năm 2020. Số: 295/QĐ/TĐTN. Năm: 2020.
[18] Gương Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của Thành Đoàn Đà Nẵng. Số: 145-TT/TĐTN-VP. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn