Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='duyduongbk' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,162,129

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: KẾT HỢP CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH VÀ CẢM BIẾN QUÁN TÍNH TRONG HỆ THỐNG ĐO TỪ XA. Tác giả: Phạm Duy Dưởng, Nguyễn Anh Duy, Đoàn Quang Vinh. Tạp chí KHCN-Đại học Đà Nẵng. Số: TẠP CHÍ SỐ 11(120)-QUYỂN 1. Trang: 17-21. Năm 2017. (Dec 24 2017 8:16PM)
[2]Bài báo: Giải pháp điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh sử dụng PLC S7-1200. Tác giả: Phạm Duy Dưởng*, Trần Hoàng Vũ, Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 2. Trang: 46-50. Năm 2017. (Dec 24 2017 8:20PM)
[3]Bài báo: Chế tạo mô hình thực nghiệm phục vụ nghiên cứu và giảng dạy robot di động. Tác giả: Nguyễn Anh Duy, Phạm Duy Dưởng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 1(62). Trang: 40-46. Năm 2013.
(Jul 3 2015 10:06PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Remote length measurement system using a single point laser distance sensor and an inertial measurement unit. Authors: Duy Duong Pham and Young Soo Suh. Computers Standards & Interfaces. No: Volume 50. Pages: 153–159. Year 2017. (Feb 27 2017 8:35PM)
[2]Article: Walking Monitoring for Users of Standard and Front-Wheel Walkers. Authors: Duy Duong Pham ; Huu Toan Duong ; Young Soo Suh. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. No: vol. PP, no. 99. Pages: 1-10. Year 2017. (Sep 17 2017 3:33PM)
[3]Article: Pedestrian Navigation Using Foot-Mounted Inertial Sensor and LIDAR. Authors: Duy Duong Pham and Young Soo Suh. Tạp chí Sensors. No: 16(1). Pages: 120-136. Year 2016. (Jan 19 2016 7:49PM)
[4]Article: Golf Green Slope Estimation Using a Cross Laser Structured Light System and an Accelerometer. Authors: Duy Duong Pham, Quoc Khanh Dang and Young Soo Suh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Journal of Electrical Engineering and Technology (JEET). No: vol.11, no.2. Pages: 508-518. Year 2016. (Feb 3 2016 12:52PM)
[5]Article: A Virtual Blind Cane Using a Line Laser-Based Vision System and an Inertial Measurement Unit. Authors: Quoc Khanh Dang, Youngjoon Chee, Duy Duong Pham and Young Soo Suh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Sensors
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 16(1). Pages: 95-113. Year 2016.
(Jan 13 2016 7:51PM)
[6]Article: Dance Training System Using Foot Mounted Sensors. Authors: Dang, Quoc Khanh, Pham, Duy Duong and Suh, Young Soo. International Symposium on System Integration. No: 2015 IEEE/SICE. Pages: 732-737. Year 2015. (Jan 13 2016 8:26PM)
[7]Article: Foot Pose Estimation Using an Inertial Sensor Unit and Two Distance Sensors. Authors: Pham Duy Duong , Young Soo Suh. Tạp chí Sensors. No: 15(7). Pages: 15888-15902. Year 2015. (Jul 3 2015 10:26PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn