Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,007

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Combination an inertial sensor and a distance sensor to estimate the foot pose. Tác giả: Phạm Duy Dưởng, Đoàn Quang Vinh. VCCA năm 2019. Trang: 18-24. Năm 2019. (Dec 2 2019 3:03PM)
[2]Bài báo: XÂY DỰNG BỘ LỌC KALMAN MỞ RỘNG CHO THUẬT TOÁN ĐỊNH VỊ QUÁN TÍNH
.
Tác giả: Phạm Duy Dưởng; Đoàn Quang Vinh . Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 9(17). Trang: 45-50. Năm 2019.
(Dec 2 2019 3:07PM)
[3]Bài báo: XÂY DỰNG THUẬT TOÁN ĐỊNH VỊ QUÁN TÍNH ĐỂ ƯỚC LƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG CHO KHUNG TẬP ĐI CÓ HAI BÁNH TRƯỚC
.
Tác giả: Phạm Duy Dưởng; Đoàn Quang Vinh; Phan Thị Hoài. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 17(10). Trang: 24-29. Năm 2019.
(Dec 2 2019 3:09PM)
[4]Bài báo: Integral Sliding Mode Control for Trajectory Tracking Control of Robotic Manipulator Using an Adaptive Twisting Algorithm. Tác giả: Võ Anh Tuấn; Nguyễn Ngọc Hoài Ân; Phạm Duy Dưởng. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 12.2. Trang: 42-47. Năm 2019. (Dec 2 2019 3:13PM)
[5]Bài báo: PHÂN LOẠI CHUYỂN ĐỘNG CHO NGƯỜI DÙNG THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐI LẠI CÓ HAI BÁNH TRƯỚC. Tác giả: Phạm Duy Dưởng, Trần Thanh Hà, Nguyễn Anh Duy. Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 11(132).2018 Quyển 2. Trang: 19-24. Năm 2018. (Nov 30 2018 11:04AM)
[6]Bài báo: KẾT HỢP CẢM BIẾN KHOẢNG CÁCH VÀ CẢM BIẾN QUÁN TÍNH TRONG HỆ THỐNG ĐO TỪ XA. Tác giả: Phạm Duy Dưởng, Nguyễn Anh Duy, Đoàn Quang Vinh. Tạp chí KHCN-Đại học Đà Nẵng. Số: TẠP CHÍ SỐ 11(120)-QUYỂN 1. Trang: 17-21. Năm 2017. (Dec 24 2017 8:16PM)
[7]Bài báo: Giải pháp điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh sử dụng PLC S7-1200. Tác giả: Phạm Duy Dưởng*, Trần Hoàng Vũ, Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 2. Trang: 46-50. Năm 2017. (Dec 24 2017 8:20PM)
[8]Tham luận: Kết hợp cảm biến quán tính và cảm biến khoảng cách để cập nhật vị trí và hướng đi cho định vị người đi bộ trong nhà. Tác giả: Phạm Duy Dưởng, Nguyễn Anh Duy, Đoàn Quang Vinh. Hội nghị - triển lãm quốc tế lần thứ 4 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2017. Trang: 55. Năm 2017. (Mar 21 2018 8:28PM)
[9]Bài báo: Chế tạo mô hình thực nghiệm phục vụ nghiên cứu và giảng dạy robot di động. Tác giả: Nguyễn Anh Duy, Phạm Duy Dưởng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 1(62). Trang: 40-46. Năm 2013.
(Jul 3 2015 10:06PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Fast calibration for parameters of an inertial measurement unitfixed to astandard walker. Authors: Quang Vinh Doan; Duy Duong Pham. Tạp chí Heliyon. No: 6(8). Pages: e04735. Year 2020. (Aug 18 2020 7:41PM)
[2]Article: Applying the IoT platform and green wave theory to control intelligent traffic lights system for urban areas in Vietnam. Authors: Phan, Cao Tho; Pham, Duong Duy; Tran, Vu Hoang; Tran, Viet Trung; Nguyen-Huu, Phat. KSII Transactions on Internet and Information Systems. No: 13(1). Pages: 34-51. Year 2019. (Dec 12 2018 5:07PM)
[3]Article: Wearable Sensor Based Stooped Posture Estimation inSimulated Parkinson’s Disease Gaits. Authors: Quoc Khanh Dang; Han Gil Seo; Duy Duong Pham ; Youngjoon Chee . Tạp chí Sensors. No: 19(2). Pages: 223. Year 2019. (Jan 11 2019 9:35AM)
[4]Article: Inertial navigation algorithm for trajectory of front-wheel walker estimation. Authors: Quang Vinh Doan, Duy Duong Pham. Tạp chí Heliyon. No: 5(6). Pages: 1-7. Year 2019. (Jun 16 2019 2:49PM)
[5]Presentations: Green Wave - based Solution for Intelligent Traffic Lights System Control in Vietnam Urban Areas. Authors: Cao Tho Phan; Duy Duong Pham; Phuong Mai Nguyen; Hoang Vu Tran. 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2018 ). Pages: 771-776. Year 2018. (Nov 26 2018 7:06PM)
[6]Presentations: Walking monitoring using an IMU and encoders for walker user. Authors: Duy Duong Pham, Huu Toan Duong, Young Soo Suh. International Conference on Control, Automation and System. Pages: 1967-1968. Year 2017. (Mar 21 2018 8:52PM)
[7]Article: Remote length measurement system using a single point laser distance sensor and an inertial measurement unit. Authors: Duy Duong Pham and Young Soo Suh. Computers Standards & Interfaces. No: Volume 50. Pages: 153–159. Year 2017. (Feb 27 2017 8:35PM)
[8]Article: Walking Monitoring for Users of Standard and Front-Wheel Walkers. Authors: Duy Duong Pham ; Huu Toan Duong ; Young Soo Suh. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. No: vol. PP, no. 99. Pages: 1-10. Year 2017. (Sep 17 2017 3:33PM)
[9]Article: Golf Green Slope Estimation Using a Cross Laser Structured Light System and an Accelerometer. Authors: Duy Duong Pham, Quoc Khanh Dang and Young Soo Suh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Journal of Electrical Engineering and Technology (JEET). No: vol.11, no.2. Pages: 508-518. Year 2016. (Feb 3 2016 12:52PM)
[10]Article: Pedestrian Navigation Using Foot-Mounted Inertial Sensor and LIDAR. Authors: Duy Duong Pham and Young Soo Suh. Tạp chí Sensors. No: 16(1). Pages: 120-136. Year 2016. (Jan 19 2016 7:49PM)
[11]Article: A Virtual Blind Cane Using a Line Laser-Based Vision System and an Inertial Measurement Unit. Authors: Quoc Khanh Dang, Youngjoon Chee, Duy Duong Pham and Young Soo Suh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Sensors
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 16(1). Pages: 95-113. Year 2016.
(Jan 13 2016 7:51PM)
[12]Presentations: Dance Training System Using Foot Mounted Sensors. Authors: Dang, Quoc Khanh, Pham, Duy Duong and Suh, Young Soo. International Symposium on System Integration. Pages: 732-737. Year 2015. (Jan 13 2016 8:26PM)
[13]Article: Foot pose estimation using an inertial sensor unit and two distance sensors. Authors: Pham Duy Duong, Young Soo Suh. Tạp chí Sensors. No: 15(7). Pages: 15888-15902. Year 2015. (Feb 8 2020 10:30AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn