Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,767

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo thiết bị phục vụ các bài kiểm tra thông số bước đi cho người dùng cần hỗ trợ đi. Chủ nhiệm: Trần Thanh Hà. Mã số: T2018-06-88. Năm: 2019. (Dec 12 2018 5:05PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, cải biên thuật toán định vị quán tính để ước lượng chuyển động trong chăm sóc sức khỏe. Chủ nhiệm: Đoàn Quang Vinh. Thành viên: Phạm Duy Dưởng, Nguyễn Anh Duy, Trương Thị Bích Thanh, Ngô Đình Thanh. Mã số: KYTH-45. Năm: 2019. (Dec 12 2018 5:00PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng cảm biến quán tính để ước lượng các thông số bước đi cho người dùng sử dụng thiết bị hỗ trợ đi lại. Chủ nhiệm: Phạm Duy Dưởng. Thành viên: Nguyễn Anh Duy, Dương Quang Thiện, Nguyễn Văn Nam. Mã số: B2018-ĐN06-l0. Năm: 2019. (Dec 12 2018 5:03PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong hoạt động quản lý giao thông ở một số đô thị lớn Miền Trung Việt Nam.. Chủ nhiệm: Phan Cao Thọ. Thành viên: Trần Hoàng Vũ, Phạm Duy Dưởng, Hoàng Bá Đại Nghĩa. Mã số: CNTT-02. Năm: 2018. (Dec 12 2018 5:01PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo ùn tắc giao thông dựa trên nền tảng hệ thống camera 0511 thành phố đà nẵng. Chủ nhiệm: Hoàng Bá Đại Nghĩa. Mã số: T2018-06-94. Năm: 2018. (Jun 21 2019 6:39AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế, chế tạo mô hình đèn giao thông thông minh điều khiển qua Internet sử dụng PLC S7. Chủ nhiệm: Phạm Duy Dưởng. Mã số: T2017-06-52. Năm: 2017. (Mar 22 2018 8:31AM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Chế tạo mô hình thực nghiệm phục vụ nghiên cứu và giảng dạy robot di động. Chủ nhiệm: Nguyễn Anh Duy. Mã số: Đ2012-06-04. Năm: 2012. (Jul 3 2015 9:26PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn