Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,261

 Nghiên cứu, cải biên thuật toán định vị quán tính để ước lượng chuyển động trong chăm sóc sức khỏe
Chủ nhiệm:  Đoàn Quang Vinh; Thành viên:  Phạm Duy Dưởng, Nguyễn Anh Duy, Trương Thị Bích Thanh, Ngô Đình Thanh
Số: KYTH-45 ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn