Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,680

 So sánh các đặc trưng của tia phun LPG với các tia phun nhiên liệu lỏng truyền thống
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Việt Dũng
Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Khoa học Hội nghị Cơ học toàn Quốc 2002 – Tập V Cơ học máy; Số: 7;Từ->đến trang: 148-155;Năm: 2002
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn