Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Bằng khen "Hướng dẫn sinh viên thực hiện công trình đạt giải Nhất Giải thưởng - Sinh viên nghiên cứu khoa học - năm 2010

 Khoa học

 2010

 5020 QD/BGDĐT

 Bộ Giáo dục & Đào tạo

viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[2] Chứng nhận "Đã hướng dẫn sinh viên thực hiện công trình nghiên cứu khoa học đại giải Khuyến Khích Giải thưởng - Sinh viên nghiên cứu khoa học- năm 2008"

 Khoa học

 2008

 8578/QD-BGDĐT

 Bộ Giáo dục & Đào tạo

coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
[3] Xác nhận " Đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

 Khoa học công nghệ

 2006

 54/2006/KHCN-XNHTĐT

 Bộ Giáo dục & Đào tạo

[4] Chứng nhận " Đã hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt kết quả tốt trong năm học 2005-2006"

 Khoa học

 2006

 

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

[5] Chứng nhận " Đã có thành tích tốt trong công tác hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học"

 Khoa học

 2005

 

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

[6] Chứng Nhận " Hoạt động khoa học công nghệ" địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Khoa học công nghệ

 1996

 507

 Bộ Khoa học Công nghệ & Môi trường

abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn