Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Việt Hải
Đề tài: Nghiên cứu quá trình cháy động cơ sử dụng nhiên liệu Diesel/Biogas
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2011

 2016

[2]Trần Quốc Nghị
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của góc phun sớm đến tính năng kinh tế kỹ thuật động cơ sử dụng nhiên liệu Biodiesel B20

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2013

 2015

[3]Châu Anh Khoa
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn dầu Diesel đến tính năng kinh té kỹ thuật động cơ

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2013

 2015

[4]Châu Ngọc Liệu
Đề tài: Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho động cơ Diesel lắp trên phương tiện thủy

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2012

 2014

[5]Nguyễn Quốc Hoàng
Đề tài: Mô phỏng hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ Kubota D1703 bằng phần mềm HYSIM

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2012

 2014

[6]Bùi Đức Lộc
Đề tài: Nghiên cứu mô hình lắp ráp tích hợp trên một dây chuyền cho dòng xe tải Thaco-Forland

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2012

 2014

[7]Phạm Nguyễn An Dương
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế hệ thống lắp ráp chassis xe du lịch Thaco-Kia

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2012

 2014

[8]Nguyễn Văn Sơn
Đề tài: Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho xe gắn máy bằng bộ phun khí thứ cấp SAI

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2012

 2014

[9]Ngô Si Các
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm động cơ sử dụng nhiên liệu Ethanol làm việc theo nguyên lý HCCI

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2011

 2013

[10]Lê Ngọc Duy Minh
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm ôtô sử dụng nhiên liệu Biodiesel

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2011

 2013

[11]Huỳnh Thanh Hiếu
Đề tài: Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng bộ xúc tác BHKW6 cho ôtô THACO FD 2300A

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2011

 2013

[12]Nguyễn Văn Phục
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật-công nghệ hệ thống giảm thanh xe du lịch Thaco-Kia Forte

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2012

 2013

[13]Nguyễn Sơn
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm động cơ sử dụng nhiên liệu LPG-Diesel nhằm giảm ô nhiễm môi trường

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2011

 2013

[14]Phạm Ngọc Đại
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế bộ điều chỉnh góc đánh lửa động cơ ôtô

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2011

 2013

[15]Phan Nhật Phong
Đề tài: Nghiên cứu giảm thiểu tiếng ồn ôtô tải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2011

 2013

[16]Nguyễn Quang Trung
Đề tài: Nghiên cứu động cơ Diesel sử dụng hỗn hợp Ethanol-không khí hòa trộn trước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2009

 2011

[17]Nguyễn Quân
Đề tài: Nghiên cứu hệ thống động lực xe gắn máy hybrid
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2005

 2010

[18]Trần Văn Luận
Đề tài: Nghiên cứu bố trí hệ động lực tối ưu cho gam tàu cá có dải công suất máy chính từ 400-500CV

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2007

 2009

[19]Đặng Bảo Lâm
Đề tài: Nghiên cứu bộ xử lý xác tác khí thải kiểu Metalit-S cho xe gắn máy có dung tích 100-110cm3

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2006

 2008

[20]Lê Quý
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng Cồn trên động cơ Diesel lắp trên ôtô

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2005

 2007

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn