Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]lý thuyêt động cơ tàu th
Ngành: Kỹ thuật tàu thủy
 2010 Hệ Đại Học - Chuyên ngành Kỹ thuật Tàu thủy  Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng
[2]Tính toán quá trình cấp nhiên liệu và hình thành hòa khí trong động cơ
Ngành: Cơ khí động lực
 2004 Hệ sau Đại học - Chuyên ngành Cơ khí động lực  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Tự động điều chỉnh tốc độ động cơ
Ngành: Cơ khí động lực
 2004 Hệ sau Đại học - chuyên ngành Cơ khí động lực  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[4]Nguyên lý động cơ đốt trong
Ngành: Cơ khí động lực
 1990 Hệ Đại học - Chuyên ngành Cơ khí động lực  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[5]Kết cấu – tính toán động cơ đốt trong
Ngành: Cơ khí động lực
 1990 Hệ Đại học - Chuyên ngành Cơ khí động lực  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[6]Thí nghiệm động cơ
Ngành: Cơ khí động lực
 1990 Hệ Đại học - Chuyên ngành Cơ khí động lực  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[7]Hệ thống cung cấp nhiên liệu điều khiển điện tử
Ngành: Cơ khí động lực
 1990 Hệ đại học - Chuyên ngành Cơ khí động lực  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn