Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn ethanol trong xăng sinh học đến tính năng kinh tế kỹ thuật và ô nhiễm động cơ đánh lửa cưỡng bức ở chế độ tải trung bình . Tác giả: ThS. Nguyễn Quang Trung*; PGS.TS. Dương Việt Dũng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 98. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp nâng cấp trọng tải ụ nổi. Tác giả: ThS. Nguyen Thi Huyen Trang*; PGS.TS. Dương Việt Dũng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(110).2017. Trang: 99. Năm 2017. (Apr 11 2017 11:10AM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của sự biến đổi tính chất vật lý đến quá trình bay hơi của giọt chất lỏng trong môi trường đối lứu nhiệt độ cao. Tác giả: Nguyen Thi Bang Tuyen, Subhasish Mitra, Duong Viet Dung, Nguyen Vo Dao, G.M. Evans. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(103).2016. Trang: 25. Năm 2016. (Jun 17 2016 3:02PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế tàu hai thân cỡ nhỏ bằng vật lieu COMPOSITE chạy bằng năng lượng mặt trời. Tác giả: Nguyễn Tiến Thừa, Dương Việt Dũng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 84. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần Biogas, góc đánh lửa sớm và tỷ số nén đến tính năng động cơ Biogas. Tác giả: Dương Việt DũngBùi Văn GaTrần Văn NamNhan Hồng QuangVõ Anh Vũ. , tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Thủy Khí toàn quốc năm 2013. Số: 25-27. Trang: 166-171. Năm 2014. (Apr 5 2016 2:41AM)
[6]Bài báo: Ảnh hưởng nhiên liệu diesel sinh học đến phát thải động cơ diesel truyền thống. Tác giả: Nguyễn Mạnh CườngTrần Văn NamDương Việt Dũng. tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Thủy Khí toàn quốc năm 2013. Số: 25-27. Trang: 125-133. Năm 2014. (Apr 6 2016 1:24AM)
[7]Bài báo: So sánh hiệu suất động cơ của nhiên liệu sinh học và nhiên liệu diesel dùng cho động cơ đốt trong. Tác giả: Dương Việt Dũng. tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn quốc năm 2014. Số: 1. Trang: 247-252. Năm 2014. (May 15 2016 3:32PM)
[8]Bài báo: Ứng dụng vòi phun khí hỗ trợ trong hệ thống phun bán trực tiếp cho động cơ xăng 4 kỳ. Tác giả: Nguyễn Mạnh CườngTrần Văn NamDương Việt Dũng. , tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Thủy Khí toàn quốc năm 2013. Số: 25-27. Trang: 115-124. Năm 2014. (May 15 2016 3:37PM)
[9]Bài báo: Mô hình tính nhiệt độ trong buồng cháy động cơ diesel phun gián tiếp từ giữ liệu áp xuất buồng cháy phụ. Tác giả: Dương Việt DũngNguyễn Quang Trung. tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Thủy Khí toàn quốc năm 2013. Số: 25-27. Trang: 172-179. Năm 2014. (May 15 2016 2:26PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của góc phun nhiên liệu đến chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của động cơ diesel khi sử dụng nhiên liệu B25. Tác giả: Trần Văn NamDương Việt Dũng. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 43-48. Năm 2014. (May 15 2016 4:00PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm tính năng động cơ TOYOTA 3Y chạy bằng Biogas. Tác giả: Dương Việt DũngBùi Văn GaNhan Hồng QuangLê Minh Tiến. tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Thủy Khí toàn quốc năm 2012. Số: 26-28. Trang: 161-167. Năm 2013. (May 15 2016 2:47PM)
[12]Bài báo: So sánh mô hình và thực nghiệm ảnh hưởng của góc đánh lửa sớm đến tính năng động cơ Biogas. Tác giả: Dương Việt Dũng. Tạp chí Giao thông Vận tải 2013. Số: 6. Năm 2013. (May 15 2016 3:55PM)
[13]Bài báo: Mô phỏng dòng chảy trong bộ cung cấp Biogas cho động cơ Biogas-diesel GATEC-20. Tác giả: Trần Thanh Hải TùngBùi Văn GaDương Việt DũngNguyễn Hữu Hường. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Thủy Khí toàn quốc năm 2011. Số: 21-23. Trang: 661-668. Năm 2012. (May 15 2016 2:41PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng tỷ lệ Cồn ethanol trong nhiên liệu đến tính năng động cơ diesel buồng chát gián tiếp. Tác giả: Dương Việt DũngNguyễn Quang Trung. tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Thủy Khí toàn quốc năm 2010. Số: 22-24. Trang: 149-156. Năm 2011. (Apr 6 2016 1:00AM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng nhiên liệu đến các thông số đặc trưng của tia phun trong buồng cháy động cơ. Tác giả: Dương việt Dũng, Huỳnh Bá Vang. tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Thủy Khí toàn quốc năm 2008. Số: năm 2009. Trang: 101-106. Năm 2009. (Mar 19 2016 3:29AM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng bộ xử lý xúc tác kim loại kiểu METALIC_S cho xe gắn máy. Tác giả: Dương Việt Dũng, Đặng Bảo Lâm. tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Thủy Khí toàn quốc năm 2007. Số: 26-28. Trang: 135-140. Năm 2008. (Mar 19 2016 3:37AM)
[17]Bài báo: Tính toán tia phun LPG trong buồng cháy động cơ bằng phần mêm FLUENT. Tác giả: Bùi Văn GaTrần Thanh Hải TùngDương Việt DũngNhan Hồng Quang. tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Thủy Khí toàn quốc năm 2004. Số: 20-22. Trang: 108-114. Năm 2005. (May 15 2016 2:58PM)
[18]Bài báo: So sánh các đặc trưng của tia phun LPG với các tia phun nhiên liệu lỏng truyền thống. Tác giả: Dương Việt Dũng. Tuyển tập Công trình Khoa học Hội nghị Cơ học toàn Quốc 2002 – Tập V Cơ học máy. Số: 7. Trang: 148-155. Năm 2002. (Apr 6 2016 1:54AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Temperature and Soot Distribution Analysis in Pre-Chamber of MAZDA WL Engine by AVL Visioscope. Authors: Bùi Văn GaDương Việt DũngHuỳnh Bá VangNguyễn Ngọc Linh. ICAT 2005. No: ICAT 2005. Pages: 42-47. Year 2005. (May 15 2016 2:32PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn