Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,710

 Mô hình tính nhiệt độ trong buồng cháy động cơ diesel phun gián tiếp từ giữ liệu áp xuất buồng cháy phụ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Việt DũngNguyễn Quang Trung
Nơi đăng: tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Thủy Khí toàn quốc năm 2013; Số: 25-27;Từ->đến trang: 172-179;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
[ Nam\2016m05d015_14_26_1Hoi_nghi_thuy_khi_2013.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn