Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,832,577

 Mô phỏng dòng chảy trong bộ cung cấp Biogas cho động cơ Biogas-diesel GATEC-20
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thanh Hải TùngBùi Văn GaDương Việt DũngNguyễn Hữu Hường
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Thủy Khí toàn quốc năm 2011; Số: 21-23;Từ->đến trang: 661-668;Năm: 2012
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
[ hoi nghi thuy khi 2011.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn