Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,218,208

 Nghiên cứu công nghệ chuyển đổi xe máy sử dụng xăng sang sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng
Chủ nhiệm:  PGS.TSKH Bùi Văn Ga; Thành viên:  TS. Trần Văn NamTS. Dương Việt DũngThS. Lê Văn TụyThS. Hồ Tấn QuyềnThS. Trần Thanh Hải TùngThS. Nguyễn Hữu HuệKS. Phan Thế TùngKS. Bảo DŨng Tiến
Số: B2000-III-14-TD ; Năm hoàn thành: 2000; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn