Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,830,831

 Xe buýt nhỏ chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng LPG phù hợp với điều kiện Việt Nam
Chủ nhiệm:  GS.TSKH Bùi Văn Ga; Thành viên:  TS. Trần Văn NamTS. Dương Việt DũngTS. Trần Thanh Hải TùngThS. Hồ Tấn Quyền
Số: B2001-17-01 ; Năm hoàn thành: 2002; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn