Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,231,176

 Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống cung cấp đa nhiên liệu (Xăng, Biogas, LPG) cho động cơ đốt cháy cưỡng bức.
Chủ nhiệm:  Dương Việt Dũng; Thành viên:  Võ Anh Vũ, Nguyễn Quang Trung
Số: T2014 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đề tài tập trung vào nghiên cứu hệ thống cấp nhiên liệu cho động cơ VIKYNO đốt cháy cưỡng bức sử dụng các nhiên liệu khác nhau như xăng, LPG, Biogas
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn