Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,136

 NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG PHÁT /TIÊU THỤ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ LOẠI DFIG
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Đình Chung*, Hạ Đình Trúc*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: số 1(62).2013;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nghiên cứu khả năng phát hoặc tiêu thụ công suất phản kháng của máy điện gió sử dụng loại máy phát điện cảm ứng 2 nguồn cung cấp DFIG. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phát công suất của DFIG đã được phân tích và đánh giá một cách chi tiết. Trong giai đoạn vận hành bình thường, máy phát điện gió loại DFIG có thể phát hoặc tiêu thụ công suất phản kháng từ lưới điện. Tuy nhiên, khi điện áp lưới hoặc phía stator bé hơn 1 giới hạn nào đó thì khả năng phát công suất phản kháng của máy phát giảm đáng kể và máy phát lúc này không thể phát công suất phản kháng theo yêu cầu của lưới. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng phát hoặc tiêu thụ công suất phản kháng của máy phát điện gió loại này không chỉ phụ thuộc vào dòng điện định mức của các cuộn dây rotor, stator và công suất của bộ biến tần lắp đặt vào mạch roto máy phát mà còn phụ thuộc vào điện áp lưới hoặc điện áp phía stator trong quá trình vận hành.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
This research focuses on the reactive power generation/absorption capability of a wind farm using doubly-fed induction generator (DFIG). The factors that influence the reactive power adjusting range of the DFIG- based wind turbine are analised and evaluated in detail. During normal operation, the DFIG-wind turbine can generate or absorb reactive power. However, when the voltage at the point of common coupling or the stator voltage is below a threshold value, the reactive power-generating range is curtailed considerably and the wind farm cannot support reactive power to the connected grid as much as the grid code’s expectation. The research results show that the reactive power generation/absorption capability of the DFIG-wind turbine system is reliant on not only the rating current of the stator winding, the rating current of the rotor winding and the capacity of AC/DC/AC converter installed in the rotor circuit of DFIG but also the voltage magnitude in the stator side or connected-grid during operating period.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn