Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,311

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ổn Định Hệ Thống Điện
Ngành: Điện
 2007 Sinh viên đại học  Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
[2]Vận Hành Hệ Thống Điện
Ngành: Điện
 2006 Sinh viên đại học, cao đẳng  Trường Đại Học Bách Khoa, Trường Cao Đẳng Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng
[3]Phần Điện Trong Nhà Máy Điện và Trạm Biến Áp
Ngành: Điện
 2001 Sinh viên đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn