Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,169,780

[1] Đề tài cấp cơ sở: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI CÁC TẠI CÁC NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: TS. Hạ Đình Trúc. Thành viên: TS. Hạ Đình Trúc, TS. Phạm Văn Kiên, TS. Nguyễn Hồng Việt Phương. Mã số: T2019-02-11. Năm: 2019. (Jun 17 2021 5:34PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: GIẢI PHÁP GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRÊN CÁC ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CÓ ĐIỀU KHIỂN. Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Thành Bắc. Thành viên: PGS.TS Lê Thành Bắc; ThS. Mã Phước Khánh; ThS. Đỗ Văn Cần; ThS. Võ Tấn Tài; ThS. Hạ Đình Trúc; KS. Trần Thành Nam. Mã số: B2010-ĐN02-51. Năm: 2011. (Jun 17 2021 5:11PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá bức xạ nhiệt mặt trời và nghiên cứu khả năng ứng dụng năng lượng mặt trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Hạ Đình Trúc. Thành viên: ThS.Phạm Văn Kiên - ThS. Nguyễn Hồng Việt Phương. Mã số: T2011-02-18. Năm: 2011. (Feb 10 2012 9:29PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng LabVIEW nghiên cứu ổn định của máy phát điện. Chủ nhiệm: ThS. Hạ Đình Trúc. Thành viên: ThS. Hạ Đình Trúc. Mã số: T2009-02-68. Năm: 2009. (Feb 10 2012 2:21PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Mô Phỏng và Điều Khiển Các Thiết Bị Phân Phối Điện Năng Tại Các Trạm Biến Áp. Chủ nhiệm: PGS. TS Ngô Văn Dưỡng. Thành viên: PGS. TS Ngô Văn Dưỡng, ThS. Huỳnh Ngọc Kỳ, ThS. Hạ Đình Trúc. Mã số: 2003-III-17. Năm: 2005. (Feb 10 2012 2:19PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn