Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,261

 Mô Phỏng và Điều Khiển Các Thiết Bị Phân Phối Điện Năng Tại Các Trạm Biến Áp
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  PGS. TS Ngô Văn Dưỡng; Thành viên:  PGS. TS Ngô Văn Dưỡng, ThS. Huỳnh Ngọc Kỳ, ThS. Hạ Đình Trúc
walgreens prints coupons open free printable coupons
Số: 2003-III-17 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
marriage affairs open i want an affair

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn