Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu phương pháp xây dựng và sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học các học phần Địa lí tự nhiên Việt Nam ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Đậu Thị Hòa. Thành viên: CN. Hoàng Thị Diệu Hương, Giảng viên khoa Địa líCN. Nguyễn Viết Hải Hiệp, Giảng viên khoa Địa lí. Mã số: Đ2012-03-21. Năm: 2012. (Jan 21 2013 10:25PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm cho các học phần về lý luận dạy học địa lý, địa lý kinh tế xã hội thế giới, giáo dục dân số và môi trường, quan hệ quốc tế. Chủ nhiệm: Đậu Thị Hòa. Thành viên: Hoàng Thị Diệu Huyền. Mã số: T2011-ĐN03-26. Năm: 2011. (Dec 17 2011 6:30AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống câu hỏi tự luận cho các học phần Địa lý tự nhiên Việt Nam và Địa lý tự nhiên các lục địa. Chủ nhiệm: TS. Đậu Thị Hòa. Thành viên: Ths. Hồ Phong, Giảng viên khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Mã số: T2010-03-46. Năm: 2010. (Feb 17 2011 9:49PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm dùng trong dạy học địa lý lớp 10 cải cách giáo dục ở trường Trung học phổ thông nhằm nâng cao năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm địa lý. Chủ nhiệm: TS. Đậu Thị Hòa. Thành viên: Hoàng Thị Thùy, giáo viên trường THPT Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Nẵng. Mã số: B2005 - 16 - 38. Năm: 2005. (Feb 16 2011 11:09PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu hiện trạng phát triển và đề xuất các biện pháp định hướng đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và bảo vệ môi trường ở các xã vùng đồi núi huyện Hòa Vang-Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Đậu Thị Hòa. Mã số: B2002-16-13.. Năm: 2003. (Dec 31 2010 10:05AM)
[6] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Giáo dục môi trường qua một số môn học ở Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Hoàng Thị Lan Phương. Thành viên: TS. Đậu Thị Hòa (Tham gia nghiên cứu và viết phần GDMT cho sinh viên Sư phạm Địa lí).. Mã số: B2000-III-16-TĐ.. Năm: 2002. (Dec 31 2010 10:05AM)
[7] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng dạy và học môn Sử - Địa địa phương. Chủ nhiệm: TS. Lê Văn Sơn. Thành viên: TS. Đậu Thị Hòa (Tham gia nghiên cứu và viết giáo trình điện tử phần Địa lí địa phương).. Mã số: B2000-16-26-TĐ. Năm: 2000. (Dec 31 2010 10:05AM)
[8] Đề tài Khác: Thực trạng môi trường ở các trường phổ thông trong tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và ảnh hưởng của nó đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.. Chủ nhiệm: TS. Đậu Thị Hòa. Thành viên: TS. Nguyễn Tấn Lê, giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Ths. Nguyễn Văn Đoàn, giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Mã số: VNHL-VNRP-1997. Năm: 1998. (Dec 31 2010 10:05AM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường địa phương Đà Nẵng để đưa vào bài dạy Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam nhằm giáo dục môi trường cho học sinh lớp 9. Chủ nhiệm: TS. Đậu Thị Hòa. Thành viên: . Mã số: B96-16-01. Năm: 1998. (Dec 31 2010 10:05AM)
[10] Đề tài cấp Thành phố: Xác định nội dung và phương pháp giáo dục môi trường qua một số môn học ở trường phổ thông cơ sở. Chủ nhiệm: Bùi Công Minh. Thành viên: TS. Đậu Thị Hòa (Thành viên tham gia nghiên cứu và viết phần GDMT qua môn Địa lí).. Mã số: QNĐN-1995. Năm: 1995. (Dec 31 2010 10:05AM)
[11] Đề tài cấp Thành phố: Giáo dục bảo vệ môi trường địa phương (Quảng Nam- Đà Nẵng) qua bộ môn Địa lý tự nhiên Việt Nam (lớp 8) ở trường phổ thông cấp 2 trong tỉnh.. Chủ nhiệm: TS. Đậu Thị Hòa. Thành viên: . Mã số: QNĐN-1989. Năm: 1989. (Dec 31 2010 10:05AM)
[12] Đề tài cấp Bộ: Việc vận dụng những phương pháp tối ưu để phát triển tư duy của học sinh dựa vào một số bài trong sách giáo khoa địa lí lớp 7 Cải Cách Giáo Dục. Chủ nhiệm: TS. Đậu Thị Hòa. Mã số: B1987-CCGD. Năm: 1987. (Dec 31 2010 10:05AM)
[13] Đề tài cấp Bộ: Với chương trình và sách giáo khoa mới, thì phương thức bồi dưỡng giáo viên ở địa phương tiến hành như thế nào để đạt hiệu quả cao. Chủ nhiệm: TS. Đậu Thị Hòa. Thành viên: . Mã số: B1986-CCGD. Năm: 1986. (Dec 31 2010 10:05AM)
[14] Đề tài cấp Bộ: Điều tra tình hình sử dụng bản đồ, biểu đồ trong giảng dạy địa lí lớp 6 và những đề xuất trong giảng dạy địa lí lớp 6 Cải Cách Giáo Dục. Chủ nhiệm: TS. Đậu Thị Hòa. Mã số: B1985-CCGD. Năm: 1985. (Dec 31 2010 10:05AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn