Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,033,967

 Nghiên cứu tận dụng nhiệt thải từ lò tráng bánh để sấy bánh tráng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Mã Phước Hoàng*
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Số 01(86).2015;Từ->đến trang: 62;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này đề xuất các cơ sở tính toán thiết kế một thiết bị sấy tận dụng nhiệt thải từ lò tráng bánh để gia nhiệt cho không khi cấp cho quá trình sấy. Thiết bị sấy có calorifer sử dụng ống nhiệt trọng trường. Ống nhiệt được sáng chế từ rất lâu tuy nhiên việc nghiên cứu ứng dụng nó mới chỉ phát triển mạnh ở gần đây. Việc dùng không khí nóng để sấy vừa đảm bảo chất lượng bánh tráng vừa đảm bảo sức khỏe người làm việc do tránh tiếp xúc với khói độc. Tận dụng nhiệt thải hạn chế được việc đốt nhiên liệu than, củi do vậy tiết kiệm năng lượng đồng thời giảm thải ô nhiễm môi trường. Thiết bị được chế tạo với công suất 3 kg/h và đánh giá thực nghiệm. Thiết bị có thể được triển khai ứng dụng rộng rãi trong sản xuất.
ABSTRACT
This paper proposes the design and calculate of a drier which takes advantage of waste heat from rice pie stove to heat the entering air of drying. Calorifer drying equipment using gravity heat pipe. Heat pipe was invented a long time ago but the research and application of it only thrives in recent. Using hot air for drying ensure not only the quality of rice pie, but also the worker’s health by avoiding contact to toxic fumes. Reusing waste heat limits the burning of coal, wood which means saving energy and reducing pollution. Devices have been manufactured with a capacity of 3 kg/h and experimentally evaluation. This device could be widely applied in production
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn