Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='hoangpm' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,033,987

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đo lường nhiệt
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên ngành Nhiệt - Điện lạnh và ngành Kỹ thuật Năng lượng - Môi trường  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[2]Mạng nhiệt
Ngành: Nhiệt
 2011 Sinh viên ngành Nhiệt-Lạnh, Kỹ thuật năng lượng và môi trường  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[3]Vật liệu kỹ thuật nhiệt
Ngành: Nhiệt
 2011 Sinh viên ngành Nhiệt-Lạnh, Kỹ thuật năng lượng và môi trường  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[4]Nhiệt động kỹ thuật
Ngành: Nhiệt
 2008 Sinh viên ngành Nhiệt-Lạnh, Kỹ thuật năng lượng và môi trường
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[5]Kỹ thuật nhiệt
Ngành: Nhiệt
 2005 Sinh viên ngành Nhiệt-lạnh công nghiệp, Kỹ thuật năng lượng và môi trườngd\  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn