Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='hoangpm' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,033,864

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Bằng Lao động sáng tạo

 Khoa học công nghệ

 2016

 929/QĐ-TLĐ

 Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

[2] Giải Ba giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam Vifotec 2015 về lĩnh vực Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới

 Khoa học công nghệ

 2015

 984/QĐ-LHHVN

 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
[3] Giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ (VIFOTEC) năm 2011 cho nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thanh Quang, PGS.TS. Võ Chí Chính, ThS. Phạm Duy Vũ, ThS. Mã Phước Hoàng về lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới

 Kỹ thuật

 2011

 274/QĐ-LHHVN

 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
[4] Giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ (VIFOTEC) lần thứ 11 (2010-2011)cho nhóm tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính, ThS. Mã Phước Hoàng, KS. Nguyễn Hữu Thao, KS. Huỳnh Trung Tài về lĩnh vực Vật liệu, Hóa chất và Năng lượng

 Kỹ thuật

 2011

 828/QĐ-LHHVN

 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

[5] Giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 11 (2010-2011)cho nhóm tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính, ThS. Mã Phước Hoàng, KS. Nguyễn Hữu Thao, KS. Huỳnh Trung Tài

 Kỹ thuật

 2011

 32/QĐ-LHH-BTCHT

 Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 11 (2010-2011)

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn