Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='hoangpm' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,033,917

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu cải tiến lò sấy bánh tráng thủ công bằng phương pháp thu hồi nhiệt thải từ lò tráng bánh để sấy bánh tráng tại Đại Lộc, Quảng Nam. Chủ nhiệm: ThS. Mã Phước Hoàng. Mã số: Đ2014-02-98. Năm: 2014. (Dec 30 2014 10:39AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tiềm năng sử dụng năng lượng địa nhiệt ở Việt Nam. Chủ nhiệm: ThS. Mã Phước Hoàng. Thành viên: . Mã số: T2012-12-48. Năm: 2012. (Nov 13 2012 12:14AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tính thiết kế, chế tạo module thiết bị thu - trữ nhiệt mặt trời cấp hơi và nước sôi cho sinh hoạt và sản xuất.. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Bốn. Thành viên: ThS. Mã Phước Hoàng. Mã số: Đ2011-02-05. Năm: 2011. (Dec 9 2011 6:55PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hộ gia đình bằng cách kết hợp bơm nhiệt và bộ thu năng lượng mặt trời, có thể sử dụng ở nhiều mục đích khác nhau: nước nóng, sưởi ấm và làm mát không khí. Chủ nhiệm: ThS. Mã Phước Hoàng. Thành viên: . Mã số: T2011-02-08. Năm: 2011. (Dec 13 2011 12:09PM)
[5] Đề tài ươm tạo công nghệ: Công nghệ và chế tạo lò hơi đốt nhiên liệu xấu kiểu tầng sôi tái tuần hoàn. Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Quang. Thành viên: Phạm Duy Vũ, Mã Phước Hoàng. Mã số: UTCN-07. Năm: 2007. (May 18 2011 9:11AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: - Nghiên cứu lò hơi đốt vở hạt điều. Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Quang. Thành viên: Nguyễn Thanh Quang, Mã Phước Hoàng. Mã số: B2005-15-48. Năm: 2007. (Dec 31 2010 10:17AM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế phần mềm mô phỏng hoạt động của hệ thống lạnh. Chủ nhiệm: Mã Phước Hoàng. Mã số: T05-15-89. Năm: 2006. (May 18 2011 9:00AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn