Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='hoangpm' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,033,881

[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4363 ngày 21/8/2015. Năm: 2014 - 2015.
[2] Giấy khen Giải thưởng Hoạt động KH và CN tiềm năng. Số: 435/QĐ-ĐHBK. Năm: 2015.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 5079 ngày 17/8/2016. Năm: 2015-2016.
[4] Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Số: 1370/SV. Năm: 2016.
[5] Bằng khen của BCH Trung Ương Đoàn TNCS HCM. Số: 268/Q Đ-TWĐTN. Năm: 2016.
[6] Bằng khen Ban tổ chức Giải thưởng Vifotec 2015. Số: 984/QĐ-LHHVN. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn