Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,033,926

 THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THU HỒI NHIỆT THẢI CỦA CÁC LÒ NẤU CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TỪ GẠO TRÊN ĐỊA BÀN QUẢNG NAM, ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Mã Phước Hoàng*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(102).2016;Từ->đến trang: 44;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tiết kiệm năng lượng không chỉ là một vấn đề quan trọng của một quốc gia mà còn là vấn đề ảnh hưởng đến tương lai của thế giới. Với nông nghiệp thì vấn đề tiết kiệm năng lượng đã có từ lâu, tuy nhiên chỉ ở phạm vi nhỏ và chưa đánh giá hết giá trị của việc tiết kiệm năng lượng. Một trong những lĩnh vực có thể tiết kiệm năng lượng và đem lại hiệu quả cao về kinh tế cũng như về giảm thiểu ô nhiễm môi trường phải kể đến là thu hồi nhiệt thải của các lò sản xuất các sản phẩm từ gạo như lò tráng bánh, mỳ, phở, bún, bánh kẹo,…Bài báo này đề cập đến thực trạng, tiềm năng và đề xuất các giải pháp thu hồi nhiệt thải từ các lò trên cho các hộ nông dân tại địa bàn Quảng Nam, Đà Nẵng
ABSTRACT
Saving energy plays a very important role in the sustainable development of a nation and the world. In agriculture, there has been much research on saving energy but it is on a small scale and has not achieved much success.It can be said that waste heat recovery from rice cake stoves has a potential in saving energy, reducing carbon dioxide emission as well as improving the quality of rice cake products. This paper investigates the status, potential and then recommends suitable measures to recover waste heat from rice stoves for farmers in Quangnam and DaNang provinces.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn