Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,033,896

 Tính toán Ac-quy nhiệt mặt trời
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS.Nguyễn Bốn, ThS. Mã Phước Hoàng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 1 (50);Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này đề xuất các cơ sở tính toán acquy nhiệt mặt trời dùng môi chất nóng chảy ở nhiệt độ cao. Các công thức đưa ra đã được kiểm định bằng thực nghiệm, có sai số không vượt quá mức cho phép trong kỹ thuật, được áp dụng để tính toán thiết kế các acquy nhiệt mặt trời và có thể bổ sung vào nội dung đào tạo về năng lượng mặt trời cho các chuyên ngành có liên quan như: nhiệt-lạnh, điện, năng lượng tái tạo,… Thiết bị được chế tạo và có thể được khiển trai ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống, tùy theo công suất và phục vụ tùy theo nhu cầu cung cấp nước ở những trạng thái khác nhau như: nước nóng, nước sôi, hơi bão hòa khô, hơi quá nhiệt, nước nóng cao áp, hơi cao áp, hơi quá nhiệt cao áp,...
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
This paper introduces the computation of a solar thermal accumulator by melting matters at high temperature. The proposed formulations are verified by experiments and can be applied to the design of solar thermal accumulators and can be added to the training program on solar energy for related subjects such as thermal-refrigeration, electricity, renewable energy,... The equipment is manufactured and can be widely applied to production and life, depending on its capacity and service on various forms of water supply such as hot water, boiling water, dry saturated steam, superheated steam, high pressure hot water, steam high pressure, high-pressure superheated steam,...
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn