Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,033,858

 Nghiên cứu thiết kế phần mềm mô phỏng hoạt động của hệ thống lạnh
Chủ nhiệm:  Mã Phước Hoàng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  
Số: T05-15-89 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Thiết kế phần mềm mô phỏng hoạt động của hệ thống lạnh giúp cho sinh viên ngành nhiệt hiểu rõ hơn về nguyên lý cũng như cấu tạo các thiết bị lạnh trong thực tế
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn