Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,033,902

 Nghiên cứu tính thiết kế, chế tạo module thiết bị thu - trữ nhiệt mặt trời cấp hơi và nước sôi cho sinh hoạt và sản xuất.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  PGS.TS. Nguyễn Bốn; Thành viên:  ThS. Mã Phước Hoàng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: Đ2011-02-05 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Nghiên cứu tính toán thiết kế một thiết bị thu trữ nhiệt mặt trời dùng môi chất nóng chảy ở nhiệt độ cao. Thiết bị này có thể cung cấp theo chất lượng nước theo yêu cầu:  nước nóng, nước sôi, hơi bão hòa khô, hơi quá nhiệt, nước nóng cao áp,...


- Ứng dụng: Sản xuất và đời sống
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn