Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,033,995

 Nghiên cứu tiềm năng sử dụng năng lượng địa nhiệt ở Việt Nam
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  ThS. Mã Phước Hoàng; Thành viên:  
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: T2012-12-48 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Khái quát về năng lượng địa nhiệt và công nghệ khai thác hiện nay trên thế giới. Đánh giá tiềm năng năng lượng địa nhiệt ở Việt Nam và đề xuất các phương án khai thác sử dụng hiệu quả.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn