Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,033,934

 Nghiên cứu cải tiến lò sấy bánh tráng thủ công bằng phương pháp thu hồi nhiệt thải từ lò tráng bánh để sấy bánh tráng tại Đại Lộc, Quảng Nam
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Chủ nhiệm:  ThS. Mã Phước Hoàng; Thành viên:  
Số: Đ2014-02-98 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Đề tài này đề xuất các cơ sở tính toán thiết kế một thiết bị sấy tận dụng nhiệt thải từ lò tráng bánh để gia nhiệt cho không khi cấp cho quá trình sấy.  Thiết bị sấy có calorifer sử dụng ống nhiệt trọng trường . Việc dùng  không khí nóng để sấy vừa  đảm bảo chất lượng bánh tráng vừa đảm bảo sức khỏe người làm việc do tránh tiếp xúc với khói độc. Tận dụng nhiệt thải  hạn chế  được việc đốt nhiên liệu than , củi do vậy tiết kiệm năng lượng đồng thời giảm thải ô nhiễm môi trường. Thiết bị được chế tạo với công suất 3 kg/h và đánh giá thực nghiệm. Thiết bị có thể được triển khai ứng dụng rộng rãi trong sản xuất.
- Mô hình thực nghiệm tại xưởng Nhiệt, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn