Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 38,034,000

 - Nghiên cứu lò hơi đốt vở hạt điều
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thanh Quang; Thành viên:  Nguyễn Thanh Quang, Mã Phước Hoàng
Số: B2005-15-48 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Thiết kế lò hơi đốt được nhiên liệu phế phẩm trong quá trình sản xuất hạt điều (vỏ hạt điều) nhằm giảm chi phí vận hành trong nhà máy trong tình hình thiếu hụt năng lượng hiện nay đồng thời  giải quyết được vấn đề môi trường.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn