Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,157

 Investment, Cash Flow, and Financial Constraints in a Transition economy. Evidence from Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngoc Ha, Hong Phan
Nơi đăng: The 4th International Conference on Accounting and Finance 2018 (ICOAF 2018); Số: ISBN: 978-604-84-3195-2;Từ->đến trang: 184-199;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper examines the association between firms’ investment decisions and cash flow, and whether this relationship changes in the presence of corporate financial constraints. Focusing on a Vietnam-based comprehensive dataset, we find a positive correlation between investment and cash flow for Vietnamese enterprises. We further find that financial constraints weaken the effect of cash flow on investment decisions, controlling for the influence of agency problem and numerous other firm-level variables that potentially are correlated with firm-level investment decisions. Our findings are robust to a set of tests involving alternative measures of financial constraints.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn