Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,598,977

[1] Học bổng Nichimen, Nhật Bản. Năm: 1995 và 1997.
[2] Thủ khoa trường Đại học Ngoại thương Hà Nội niên khóa 1993-1998. Năm: 1998.
[3] Học bổng của Viện Khoa học Xã hội, the Hague - Hà Lan cho chương trình thạc sĩ về Kinh tế phát triển. Năm: 1999.
[4] Giấy khen của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế. Năm: 2004 và 2005.
[5] Certification for engaging in volunteering at the 2011 Festival of Light and Friendship. Năm: 2011.
[6] Certification for engaging in volunteering at the Say No to Violence Against Women event at Preston Oval. Năm: 2011.
[7] Học bổng Chính phủ Úc cho chương trình tiến sĩ Kinh tế tại Đại học La Trobe, Australia. Năm: 2011.
[8] A Bronze La Trobe Award for engaging in volunteering and professional training in communication skills and leadership. Năm: 2012.
[9] Certification for engaging in volunteering at the global AIDS conference. Năm: 2014.
[10] Recognition of assistance provided to new Australia Awards students. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn