Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,598,613

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]RMD3001 - Research Methodology
Ngành: Khoa học XHNV
 2018 Bachelor of International Business (High-quality programme)  University of Economics, the University of Danang
[2]IBS2002 - International Economics
Ngành: Khác
 2016 High-quality programme undergraduates  University of Economics, the University of Danang
[3]ECO3ITR - International Trade
Ngành: Kinh tế học
 2013 Bachelor of Economics  La Trobe University, Australia
[4]IBS2002 - Kinh tế quốc tế
Ngành: Khác
 2010 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]IBS3003 - Đầu tư quốc tế
Ngành: Khác
 2007 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[6]Business Environment
Ngành: Khác
 2006 Bachelor of Business Administration  Joint training programme on BA in Business Administration between Sunderland University, The United Kingdom and University of Economics, The University of Danang
[7]IBS2003 - Giao dịch thương mại quốc tế
Ngành: Khác
 2003 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn