Hoàng Thị Bích Ngọc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,937,071

 
Mục này được 21082 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Thị Bích Ngọc
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/1985
Nơi sinh: Đông Hà - Quảng Trị
Quê quán Cam Tuyền - Cam Lộ - Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công Nghệ Thông Tin; Tại: Đại học Khoa học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Khoa học Máy tính; Tại: Viện Nghiên cứu Tin học Toulouse
Dạy CN: Quản trị Hệ thống Thông tin, Tin học Quản lý
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English, French
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 10/2007 - 4/2012: Giảng dạy tại Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Đại học Kinh tế Huế
- 4/2012 - Nay: Giảng dạy tại Khoa Thống kê - Tin hoc, trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
- 9/2010 - 9/2011: Học viên Cao học tại Đại học HAN, Hà Lan
- 9/2015 - 9/2018: Nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu Tin học Toulouse, Pháp
- 10/2018 - 12/2020: Nghiên cứu sau TS tại Viện Nghiên cứu Tin học Toulouse, Pháp

- Các hoạt động giảng dạy và NCKH khác:
+ Tham gia dự án nghiên cứu Châu Âu PREVISION 2020
+ Phản biện khoa học cho hội thảo CIRCLE 2020, Gers, France.
+ Thành viên ban Tổ chức workshop "Machine Learning for Trend and Weak Signal Detection in Social Networks and Social Media", Toulouse, France 2020.
+ Phản biện khoa học cho tạp chí Journal of Computational Science, Elsevier (SCIE), 2017.
+ Phản biện khoa học cho hội thảo CORIA-CIFED France năm 2015 và 2016.
+ Phản biện khoa học cho hội thảo quốc tế CLEF 2019, Thụy Sĩ 2019.
+ Tham gia giảng dạy thực hành tại ĐH Toulouse 1, Pháp.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Mô hình đa tác tử hỗ trợ ra quyết định dựa trên sự hòa nhập dữ liệu rời rạc: Ứng dụng phát hiện cháy rừng. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Thanh Hà. Thành viên: Hoàng Thị Bích Ngọc. Mã số: T2015-04-61. Năm: 2015. (Jun 30 2016 8:11PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và ứng dụng FCOIM vào việc mô hình hóa dữ liệu các phân hệ ERP dùng cho các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm điện tử ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Bích Ngọc. Thành viên: . Mã số: T2013-04-25. Năm: 2013. (May 22 2014 11:35PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng Cổng thông tin điện tử cá nhân cho sinh viên Đại học Kinh tế Huế. Chủ nhiệm: Hoàng Thị Bích Ngọc. Thành viên: Nguyễn Hữu Hoàng Thọ. Mã số: DT2008-21. Năm: 2008. (May 23 2014 4:27PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng bộ công cụ tự động sinh cơ sở dữ liệu thời gian Anchor cho các cơ sở dữ liệu quan hệ. Tác giả: Hoàng Thị Bích Ngọc, Cao Thị Bình, Lê Thị Thanh Trúc. Tạp chí Khoa học Kinh tế(0866-7969). Số: 3 (03) - 2015. Trang: 115. Năm 2015. (Jun 30 2016 7:45PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu và đánh giá việc ứng dụng phương pháp FCO-IM vào mô hình hoá thông tin cho các hệ thống lớn ở Việt Nam. Tác giả: ThS. Hoàng Thị Bích Ngọc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 114. Năm 2014.
(May 6 2014 5:00PM)
[3]Bài báo: Hệ thống thông tin Kế toán dựa trên điện toán đám mây: Giải pháp hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Tác giả: Lê Dân - Hoàng Thị Bích Ngọc. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. Số: 9/2012(108). Trang: 18-20. Năm 2012. (Oct 24 2012 8:52PM)
[4]Tham luận: Hệ thống thông tin kế toán dựa trên điện toán đám mây: giải pháp hiệu quả cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Tác giả: Lê Dân - Hoàng Thị Bích Ngọc. Hội thảo Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Trang: 35. Năm 2012. (Jun 30 2016 7:57PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Prediction of brand stories spreading on social networks. Authors: Thi Bich Ngoc Hoang & Josiane Mothe. Advances in Data Analysis and Classification (SCIE, IF: 2.339). No: 3/2021. Year 2021. (Aug 13 2021 4:48PM)
[2]Article: Prediction and Visual Intelligence for Security Information: The PREVISION H2020 Project. Authors: Konstantinos Demestichas, Thi Bich Ngoc Hoang, Josiane Mothe, Olivier Teste, Md Zia Ullah. Proceedings of the Conference CIRCLE 2020. No: 2621. Year 2020. (Jan 21 2021 4:10PM)
[3]Article: Topical Community Detection: an Embedding User and Content Similarity Method. Authors: Thi Bich Ngoc Hoang. Proceedings of the Workshop on Machine Learning for Trend and Weak Signal Detection in Social Networks and Social Media. No: 2606. Year 2020. (Jan 21 2021 4:12PM)
[4]Article: TwitCID: a Collection of Data Sets for Information on Diffusion on Social Networks. Authors: Thi Bich Ngoc Hoang, Josiane Mothe. Proceedings of the 10th International Conference of the CLEF Association, Springer. No:. Year 2019. (Jul 3 2019 4:56PM)
[5]Article: Predicting Information Diffusion on Twitter - Analysis of predictive features. Authors: Thi Bich Ngoc Hoang, Josiane Mothe. Journal of Computational Science, Elsevier, (SCIE, IF:1,925). No: Vol. 22. Pages: doi: 10.1016/j.jocs.2017.10.010. Year 2018. (Nov 16 2017 9:08PM)
[6]Article: "Méethode d'Apprentissage pour Extraire les Localisations dans les MicroBlogs". Authors: Thi Bich Ngoc Hoang, Josiane Mothe. Gast, 18ème édition de la conférence Extraction et Gestion de Connaissances. No:. Pages: (accepted). Year 2018. (Nov 30 2017 5:20PM)
[7]Article: Predicting the diffusion of brand stories on social networks. Authors: Thi Bich Ngoc Hoang and Josiane Mothe. CICling 2018, Proceeding Springer LNCS: ISI, Scopus. No:. Year 2018. (Mar 4 2018 11:03PM)
[8]Article: Location Extraction from Tweets.. Authors: Thi Bich Ngoc Hoang, Josiane Mothe. Journal of Information Processing and Management, Elsevier, (SCIE, IF: 3.444). No: Volume 54. Pages: 129–144. Year 2018. (Nov 16 2017 9:11PM)
[9]Presentations: Extraction de Localisation et Apprentissage. Authors: Thi Bich Ngoc Hoang, Josiane Mothe. EGC - Atelier Extraction et Gestion Parallèles Distribuées des Connaissances, ,Paris. Year 2018. (Mar 4 2018 10:59PM)
[10]Article: Can we Predict Locations in Tweets? A Machine Learning Approach. Authors: Thi Bich Ngoc Hoang, Véronique Moriceau and Josiane Mothe.. International Journal of Computational Linguistics and Applications, ISSN 0976-0962 (accepted). No:. Year 2018. (Mar 4 2018 11:00PM)
[11]Presentations: Predicting Locations in Tweets. Authors: Thi Bich Ngoc Hoang, Josiane Mothe, Véronique Moriceau. 18th International conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, Budapest, Hungary. Pages: 17/04/2017-23/04/2017. Year 2017. (Nov 16 2017 9:04PM)
[12]Article: Building a Knowledge Base using Microblogs: the Case of Cultural MicroBlog Contextualization Collection. Authors: Thi-Bich-Ngoc Hoang, Josiane Mothe. CLEF International conference, Portugal (regular paper). No: 9/2016. Year 2016. (Jun 30 2016 8:05PM)
[13]Article: Building a knowledge base using MicroBlogs: the case of festivals and location-based events (regular paper). Authors: Thi-Bich-Ngoc Hoang, Josiane Mothe. CORIA-CIFED conference, France. No: 3/2016. Pages: 295-303. Year 2016. (Jun 30 2016 8:01PM)
  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ cho sinh viên tiêu biểu ngành công nghệ thông tin. Số: 35QĐ/TƯĐTN. Năm: 2005.
[2] Học bổng Công nghệ Thông tin của Bộ Thông tin và Truyền Thông và Tập đoàn Motorola dành cho sinh viên xuất sắc trong học tập. Số: 37/QĐ - BTTT. Năm: 2006.
[3] Học bổng Chính phủ Hà Lan cho bậc học Thạc sĩ. Năm: 2010.
[4] Bằng Khen Sở Khoa học Công nghệ Đà Nẵng về thành tích Nghiên cứu Khoa học. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn