Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,329,803

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giao thoa văn hóa
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng
[2]Tiếng Anh nâng cao (Học phần chuyên môn cuối khóa)
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Sinh viên đại học  Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ
[3]Biên dịch tiếng Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 2018 Sinh viên đại học  Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ
[4]Kỹ năng mềm
Ngành: Ngoại ngữ
 2018 Sinh viên đại học  Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ
[5]Research Methodology
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Sinh viên đại học  Khoa tiếng Anh, Khoa Sư phạm ngoại ngữ-Trường Đại học Ngoại ngữ
[6]Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Sinh viên đại học  Khoa Quốc tế học, Khoa tiếng Trung-Trường Đại học Ngoại ngữ
[7]Văn hóa Mỹ
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Sinh viên đại học  Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
[8]Đất nước học Anh-Mỹ
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Sinh viên đại học  Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
[9]Tư duy phê phán
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Sinh viên đại học  Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
[10]Văn hóa Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Sinh viên đại học  Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
[11]Bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) cho giáo viên các trường THCS, THPT các tỉnh miền Trung-Tây nguyên
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Giảng viên tiếng Anh bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông các tỉnh miền Trung-Tây nguyên  Tại Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Phú Yên, Đắc Lắc và Khánh Hòa trong khuôn khổ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 do Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức giảng dạy.
[12]Luyện âm (Speech training)
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên đại học  Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
[13]Kỹ năng tiếng (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên đại học  Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
[14]Ngữ pháp tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên đại học  Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
[15]Kỹ năng học đại học (College Study Skills)
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên đại học  Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn