Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,984,172

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giao thoa văn hóa (Cross-Cultural Communication)
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[2]Tiếng Anh nâng cao (Học phần chuyên môn cuối khóa)
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Sinh viên đại học  Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ
[3]Dẫn nhập ngữ âm và âm vị học (Introduction to Phonetics and Phonology)
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[4]Phiên dịch tiếng Anh (Interpreting)
Ngành: Ngoại ngữ
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[5]Kỹ năng mềm
Ngành: Ngoại ngữ
 2018 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[6]Biên dịch tiếng Anh (Translation)
Ngành: Ngoại ngữ
 2018 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[7]Tư duy phê phán (Critical thinking)
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[8]Văn hóa Anh (British Culture)
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[9]Bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) cho giáo viên các trường THCS, THPT các tỉnh miền Trung-Tây nguyên
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Giảng viên tiếng Anh bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông các tỉnh miền Trung-Tây nguyên  Tại Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Phú Yên, Đắc Lắc và Khánh Hòa trong khuôn khổ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 do Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức giảng dạy.
[10]Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Research Methodology)
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[11]Văn hóa Mỹ (American Culture)
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Sinh viên đại học  Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
[12]Kỹ năng học đại học (College Study Skills)
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[13]Luyện âm (Speech training)
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[14]Kỹ năng tiếng (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên đại học  Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ
[15]Ngữ pháp tiếng Anh, Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao
Ngành: Ngoại ngữ
 2008 Sinh viên đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn