Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Work-intergrated learning curriculum: an effective design to enhance graduate employment rate in Vietnam. Tác giả: Quy H. Nguyen. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Số: 12(121). Trang: 58-62. Năm 2017. (Jan 26 2018 4:15PM)
[2]Bài báo: Tác động của nghiên cứu khoa học đến chất lượng giảng dạy đại học. Tác giả: Nguyễn Hữu Quý. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9(70)-2013. Trang: 20-26. Năm 2013. (Jan 6 2014 8:52PM)
[3]Bài báo: Quản lý trường đại học theo mô hình Balanced Scorecard. Tác giả: Nguyễn Hữu Quý. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 37. Trang: 116-123. Năm 2010.
(Dec 31 2010 1:46PM)
[4]Bài báo: Xây Dựng Văn Hóa Hợp Tác Trong Giảng Dạy Ở Cấp Khoa Của Trường Đại Học. Tác giả: Nguyễn Hữu Quý. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên. Số: 72. Trang: 115-122. Năm 2010. (Jun 26 2013 9:08AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: The role of learning-oriented assessment in improving expected learning outcomes of students. Authors: Nguyen, Q. H.. The 6th International Conference of the Asian Association for Language Assessment (AALA2019). Year 2019. (Oct 21 2019 8:22AM)
[2]Article: A Comparative Analysis of Vietnamese and Australian Research Capacity, Policies, and Programmes. In: Nguyen N., Tran L. (eds) Reforming Vietnamese Higher Education. Education in the Asia-Pacific Region: Issues, Concerns and Prospects. Authors: Quy Nguyen, Christopher Klopper. The Springer Publisher in Singapore. No: 50. Pages: 173-196. Year 2019. (Nov 11 2019 10:32PM)
[3]Presentations: Exploring the benefits of e-tutoting on student learning attitudes and outcomes. Authors: Nguyen Huu Quy. The GloCALL 2019 Conference on Globalisation and Localisation in Computer-Assisted Language Learning. Year 2019. (Aug 16 2019 12:28PM)
[4]Presentations: Work-Integrated Learning Curriculum Enhance Employment Rate of Graduates. Authors: Nguyen, H. Q.. Heightening University-Business Partnerships For Smart and Sustainable Growth in Asia (HUB4GROWTH)'s Conference, The University of Danang, Vietnam. Year 2017. (Oct 7 2017 1:06AM)
[5]Article: Affordances, barriers and motivations: engagement in research activity by academics at the Research-Oriented University in Vietnam. Authors: Nguyen, Q. H.; Klopper, C.; & Smith, C. D.. Open Review of Educational Research. No: 3(1). Pages: 68-84. Year 2016. (Nov 1 2014 7:43PM)
[6]Presentations: Gender Differences in the Research Motivation of Vietnamese Academic Staff. Authors: Nguyen, Q. H.. Research Conference, School of Education and Professional Studies, Griffith University, Australia. Pages: xxx. Year 2015. (Nov 3 2015 5:11PM)
[7]Presentations: The Influences Of Research Environment Within A University On Research Productivity Of Academic Staff – A Case Study In A Research-oriented University In Viet Nam. Authors: Nguyen, Q. H.. International Conference for Academic Disciplines, Harvard University, Boston, Massachusetts, the United States. Year 2014. (Jun 11 2014 6:27PM)
[8]Presentations: Factors Influence Research Productivity of Academic Staff at a Research-oriented University in Viet Nam. Authors: Nguyen, Q. H.. Research Conference, School of Education and Professional Studies, Griffith University, Australia. Pages: xxx. Year 2014. (Oct 29 2014 3:44PM)
[9]Article: The Influences Of Research Environment Within A University On Research Productivity Of Academic Staff – A Case Study In A Research-Oriented University In Vietnam. Authors: Nguyen, Q. H.; Klopper, C. J.. International Journal of Arts and Sciences
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: 7(2) December. Pages: 189-197. Year 2014.
(Nov 1 2014 7:39PM)
[10]Presentations: The Influences Institutional Factors On Research Productivity Of Academics In Higher Education Institutions. Authors: Nguyen, Q. H.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Research Conference, School of Education and Professional Studies, Griffith University, Australia
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Pages: xxx. Year 2013.
(Nov 16 2013 10:57PM)
[11]Presentations: Learning and Teaching in Higher Education - A Context of Vietnam. Authors: Nguyen, Q. H.. International Symposium on Leadership, Learning and Change - Griffith Institute For Educational Research, Griffith University, Australia. Pages: xxx. Year 2012. (Aug 10 2013 11:28AM)
[12]Presentations: Academic Commitment to Research Productivity in a Research-Oriented University in Viet Nam. Authors: Nguyen, Q. H.. Research Conference, School of Education and Professional Studies, Griffith University, Australia. Pages: xxx. Year 2012. (Jun 26 2013 3:21PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn