Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,431,969

  
 • Thẻ Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục số 2017.01.316 (Education Accreditor) do Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp ngày 31/10/2017, có giá trị đến ngày 31/10/2022.
 • Chứng chỉ hoàn thành khóa bồi dưỡng AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment Tier 1 tại Thái Lan do Asean University Network tổ chức tại Bangkok, 07-10/5/2019.
 • Chứng chỉ Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp do Giám đốc Đại học Đà Nẵng cấp ngày 20/7/2017.
 • Chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn "Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 3.0" do Giám đốc Đại học Đà Nẵng cấp ngày 17/6/2017.
 • Chứng chỉ Lý luận và Phương pháp giảng dạy đại học do Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp ngày 14/10/2005.
 •   
  © Đại học Đà Nẵng
   
   
  Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
  Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn