Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,215,852

 Estimating the service life of reinforced concrete structures located in coastal regions due to chloride ion penetration with consideration of sea level rise due to climate change
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Van Tuoi, Ho Van Quan, Huynh Phuc Hau, Tran The Truyen
Nơi đăng: Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2018) 24-25 November, 2018, Ha Noi, Vietnam, The Transport Journal; Số: ISSN 2354-0818;Từ->đến trang: 391-396;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn