Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giám sát thi công công trình đường bộ
Ngành: Xây dựng
 2017 Kỹ sư tư vấn giám sát  
[2]Công nghệ bê tông xi măng
Ngành: Xây dựng
 2017 Sinh viên  
[3]Thí nghiệm xác định các tính chất cơ lý của bê tông xi măng
Ngành: Xây dựng
 2017 Kỹ sư tư vấn giám sát  
[4]Chuyên đề thi công đường
Ngành: Xây dựng
 2016 Sinh viên  
[5]Chuyên đề xử lý nền đất yếu
Ngành: Xây dựng
 2013 Sinh viên  
[6]Thiết kế và thi công cống trên đường ô tô
Ngành: Xây dựng
 2013 Sinh viên  
[7]Thí nghiệm và khai thác đường ô tô
Ngành: Xây dựng
 2013 Sinh viên  
[8]Thủy văn công trình
Ngành: Xây dựng
 2013 Sinh viên  
[9]Đồ án thi công nền đường
Ngành: Xây dựng
 2004 Sinh viên  
[10]Đồ án thi công mặt đường
Ngành: Xây dựng
 2004 Sinh viên  
[11]Thi công nền đường
Ngành: Xây dựng
 2001 Sinh viên  
[12]Thi công mặt đường
Ngành: Xây dựng
 2001 Sinh viên  
[13]Vật liệu xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2001 Sinh viên  
[14]Thiết kế đường ô tô
Ngành: Xây dựng
 2001 Sinh viên  
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn