Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,112,928

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của xỉ lò cao đến tính chất cơ học và độ chống thấm nước của bê tông cường độ cao. Tác giả: Hồ Văn Quân. Hội thảo Quốc gia ATGB (2020). Số: 5/2021. Trang: 63-68. Năm 2021. (Jun 30 2021 2:33PM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của sự thay đổi vi cấu trúc của hồ kết dính đến độ bền của bê tông cường độ cao khi gia cường phụ gia hoạt tính. Tác giả: Bạch Quốc Sĩ, Hồ Văn Quân, Nguyễn Văn Tươi, Nguyễn Tấn Khoa
. Hội thảo Quốc gia ATGB (2020). Số: 5/2021. Trang: 69-78. Năm 2021.
(Jun 30 2021 2:39PM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của tải trọng lặp đến tuổi thọ của kết cấu bê tông sử dụng bê tông tính năng cao ở môi trường biển. Tác giả: Hồ Văn Quân, Nguyễn Văn Tươi. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 3. Trang: 87-91. Năm 2021. (Mar 16 2021 1:49PM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng của chất kết dính đến độ rỗng và hệ số suy giảm khuếch tán clorua của HPC. Tác giả: Hồ Văn Quân. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. Số: Số 9 (12/2020). Trang: 1120-1129. Năm 2020. (Mar 12 2021 8:14AM)
[5]Bài báo: Ảnh hưởng của tải trọng lặp đến độ thấm clorua và độ chống thấm nước của bê tông tính năng cao. Tác giả: Hồ Văn Quân, Nguyễn Văn Tươi. Tạp chí GTVT. Số: 12. Trang: 77-82. Năm 2020. (Dec 27 2020 10:51AM)
[6]Bài báo: Ảnh hưởng của phương pháp bảo dưỡng đến các đặc trưng cường độ của cấp phối đá dăm gia cố xi măng. Tác giả: Hồ Văn Quân, Mai Văn Thắng, Nguyễn Thanh Sang. Tạp chí GTVT. Số: 3. Trang: 71–75. Năm 2020. (Mar 18 2020 1:47PM)
[7]Bài báo: Ảnh hưởng cửa sự suy giảm hệ số khuếch tán clorua đến tuổi thọ của kết cấu bê tông dựa trên phân tích xác suất. Tác giả: Hồ Văn Quân. Tạp chí Đaị học Đà Nẵng. Số: Vol. 18, No 5.2. Trang: 1-5. Năm 2020. (Jun 26 2020 8:29PM)
[8]Bài báo: Ảnh hưởng của hàm lượng hạt lớn đến cường độ nén và ép chẻ của cấp phối đá dăm gia cố xi măng. Tác giả: Hồ Văn Quân, Phạm Thái Uyết. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. Số: Tập 71, Số 3. Trang: 220-229. Năm 2020. (May 27 2020 10:33AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu xác định hệ số chất lượng của đá dăm trong việc thiết kế thành phần và dự báo cường độ của bê tông xi măng. Tác giả: Hồ Văn Quân. Tạp chí Cầu đường Việt Nam. Số: Số 6. Trang: 28-32. Năm 2019. (Jun 29 2019 10:39AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu nguyên nhân hư hỏng, đề xuất giải pháp sửa chữa mặt đường bê tông xi măng trên Quốc lộ 1A – đoạn qua thành phố Quảng Ngãi (km 1052-km 1060). Tác giả: Hồ Văn Quân, Phạm Thái Uyết, Trần Thị Phương Huyền. Đại học Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 1(2). Trang: 37-41. Năm 2019. (May 28 2019 3:31PM)
[11]Bài báo: Thiết kế độ bền của kết cấu bê tông ở vùng khí quyển biển dựa trên xác suất. Tác giả: Hồ Văn Quân. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. Số: 4(10/2019), tập 70. Trang: 306-315. Năm 2019. (Dec 4 2019 3:14PM)
[12]Bài báo: Các biện pháp giảm thiểu nứt phản ánh của lớp móng gia cố xi măng trong kết cấu mặt đường mềm. Tác giả: Hồ Văn Quân, Phạm Thái Uyết. Tạp chí Cầu đường Việt Nam. Số: Số 1+2. Trang: 53 –58. Năm 2018. (Feb 15 2019 9:24PM)
[13]Bài báo: Ảnh hưởng của tro bay đến các đặc trưng cường độ của lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng. Tác giả: Hồ Văn Quân, Nguyễn Văn Tươi, Phạm Thái Uyết. Tạp chí GTVT. Số: 4. Trang: 45-49. Năm 2018. (Feb 15 2019 9:26PM)
[14]Bài báo: Co ngót tự sinh của bê tông tính năng cao và các biện pháp giảm thiểu. Tác giả: Hồ Văn Quân, Trương Văn Hưng. Tạp chí Cầu đường Việt Nam. Số: 6. Trang: 10-16. Năm 2018. (Feb 15 2019 9:27PM)
[15]Bài báo: Ảnh hưởng của tro bay đến co ngót khô của cấp phối đá dăm gia cố xi măng. Tác giả: Hồ Văn Quân, Nguyễn Văn Tươi. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 9. Trang: 48-52. Năm 2018. (Feb 15 2019 9:28PM)
[16]Bài báo: Dự báo tuổi thọ của các kết câu bê tông cốt thép theo tiêu chí ăn mòn cốt thép do cacbonat hóa và xâm nhập ion clo. Tác giả: Nguyễn Văn Tươi, Hồ Văn Quân, Trần Thế Truyền, Phạm Thái Uyết, Nguyễn Trung. Tạp chí GTVT. Số: 9. Trang: 45-50. Năm 2018. (Feb 15 2019 9:30PM)
[17]Bài báo: Tính toán kết cấu cống tròn bê tông cốt thép theo chuẩn 22 TCN 272-05 và một vài bàn luận. Tác giả: Hồ Văn Quân, Trần Văn Lịch. Tạp chí GTVT. Số: Số 5. Trang: 69-73. Năm 2017. (Feb 15 2019 8:33PM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu bê tông sử dụng phế thải đá mạt thay thế cốt liệu mịn trong xây dựng mặt đường ô tô. Tác giả: Lương Nguyễn Hoàng Phương, Nguyễn Tấn Khoa, Hồ Văn Quân. Tạp chí Cầu đường Việt Nam. Số: Số 3. Trang: 35-40. Năm 2016. (Feb 15 2019 8:22PM)
[19]Bài báo: Thực nghiệm phân tích sự thay đổi nồng độ clo bề mặt các công trình bê tông cốt thép theo thời gian ở môi trường biển. Tác giả: Hồ Văn Quân, Nguyễn Văn Tươi, Phạm Thái Uyết, Trần Thế Truyền. Tạp chí GTVT. Số: Số 1+ 2. Trang: 91-94. Năm 2016. (Feb 15 2019 8:19PM)
[20]Bài báo: Determining chloride ion permeability and predicted service life of cement concrete pavements due to chloride ion penetration. Tác giả: Ho Van Quan, Pham Duy Huu. Hội thảo khoa học Quốc gia Hạ Tầng Giao Thông Với Phát Triển Bền Vững tại Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng. Số: ISBN 978-604-82-1809-6. Trang: 685-690. Năm 2016. (Feb 15 2019 9:16PM)
[21]Bài báo: Nghiên cứu tác dụng kết hợp của muội silic và tro bay đến các đặc trưng cường độ của bê tông xi măng dùng trong xây dựng mặt đường ô tô. Tác giả: Hồ Văn Quân, Phạm Duy Hữu, Nguyễn Thanh Sang. Tạp chí Cầu đường Việt Nam. Số: Số 7. Trang: 25-30. Năm 2015. (Feb 15 2019 8:14PM)
[22]Bài báo: Cải thiện độ chống thấm ion clo và kéo dài tuổi thọ kết cấu bê tông ở môi trường biển bằng cách sử dụng kết hợp muội silic và tro bay. Tác giả: Hồ Văn Quân, Phạm Duy Hữu, Nguyễn Thanh Sang. Tạp chí GTVT. Số: Số 12. Trang: 81-84. Năm 2015. (Feb 15 2019 8:21PM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu tác dụng kết hợp của muội silic và tro bay đến độ bền sunfat của bê tông xi măng dùng trong xây dựng mặt đường ô tô. Tác giả: Hồ Văn Quân, Phạm Duy Hữu, Nguyễn Thanh Sang, Phạm Thái Uyết. Tạp chí Cầu đường Việt Nam. Số: Số 9. Trang: 28-31. Năm 2015. (Feb 15 2019 8:17PM)
[24]Bài báo: Nghiên cứu đặc trưng cường độ của bê tông xi măng sử dụng hàm lượng cao tro bay dùng trong xây dựng mặt đường ô tô. Tác giả: Hồ Văn Quân, Phạm Thái Uyết. Tạp chí Cầu đường Việt Nam. Số: Số 9. Trang: 21-25. Năm 2014. (Feb 15 2019 4:16PM)
[25]Bài báo: Xác định hệ số thâm nhập cacbonat hóa của mặt đường bê tông xi măng. Tác giả: Hồ Văn Quân, Phạm Duy Hữu. Tạp chí khoa học GTVT. Số: Số 44. Trang: 15-18. Năm 2013. (Feb 15 2019 4:13PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Combined effects of ground granulated blast furnace slag and fly ash on the porosity and chloride penetration of sand concrete. Authors: Hồ Văn Quân, Nguyễn Tấn Khoa, Phan Cao Thọ. Publisher: IEEE. No: 5/2021. Pages: 39-44. Year 2021. (Jun 30 2021 2:43PM)
[2]Article: Effect of fly ash on the mechanical properties and drying shrinkage of the cement treated aggregate crushed stone.. Authors: Authors: Ho Van Quan; Nguyen Van Tuoi; Chau V. Nguyen
. Lecture Notes in Civil Engineering (Index by Scopus). No: Volume 54. Pages: 421-426. Year 2019.
(Nov 7 2019 1:24PM)
[3]Article: Estimating the service life of reinforced concrete structures located in coastal regions due to chloride ion penetration with consideration of sea level rise due to climate change. Authors: Nguyen Van Tuoi, Ho Van Quan, Huynh Phuc Hau, Tran The Truyen. Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2018) 24-25 November, 2018, Ha Noi, Vietnam, The Transport Journal. No: ISSN 2354-0818. Pages: 391-396. Year 2018. (Feb 15 2019 9:33PM)
[4]Article: A study on effects of silica fume and fly ash on strength characteristics and sulphate resistance of cement concrete. Authors: Ho Van Quan, Pham Duy Huu, and Nguyen Thanh Sang. The 7th International Conference of Asian Concrete Federation on Sustainable Concrete For Now And The Future, 30 oct-03 Nov, 2016 Hanoi, Vietnam. No: ISBN: 978-604-82-1994-9. Pages: 71-76. Year 2016. (Feb 15 2019 8:30PM)
[5]Article: Study on characteristics of strength and water absorbance and penetration of cement cocrete using powdered limesstone as cement partial replacement. Authors: Nguyen Van Tuoi, Ho Van Quan, Pham Thai Uyet. Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2016) 26-27 November, 2016, Ha Noi, Vietnam. No: ISSN 2354-0818. Pages: 83-87. Year 2016. (Feb 15 2019 8:58PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn