Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng bê tông hạt nhỏ độ bền cao sử dụng cát mịn, tro bay và xỉ lò cao cho các kết cấu ven biển ở khu vực Nam trung bộ. Chủ nhiệm: TS. Hồ Văn Quân. Thành viên: PGS.TS. Phan Cao Thọ, PGS.TS. Nguyễn Thanh Sang, ThS. Nguyễn Tấn Khoa và các cộng sự.. Mã số: RD –79-19. Năm: 2021. (Jun 26 2020 3:46PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng lặp đến một số tính chất của bê tông tính năng cao và ứng dụng trong các kết cấu bê tông cốt thép ở vùng ven biển Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Hồ Văn Quân. Thành viên: TS. Đặng Văn Sỹ, TS. Nguyễn Văn Tươi và các cộng sự.. Mã số: DT 203016. Năm: 2021. (Sep 30 2020 9:03PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến độ bền lâu dài của các công trình giao thông bằng bê tông cốt thép ở khu vực ven biển Miền Trung.. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Tươi. Thành viên: TS. Hồ Văn Quân, PGS.TS. Trần Thế Truyền và các cộng sự. Mã số: ĐT183053. Năm: 2019. (Feb 15 2019 3:48PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu cấp phối đá dăm gia cố xi măng - tro bay Nông Sơn làm lớp móng trong xây dựng mặt đường ô tô. Chủ nhiệm: TS. Hồ Văn Quân. Thành viên: TS. Nguyễn Văn Tươi. Mã số: ĐT17-08. Năm: 2018. (Feb 15 2019 3:40PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Sử dụng cát đụn và phế thải công nghiệp để chế tạo bê tông cát dùng làm các công trình ven biển Miền Trung. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Tấn Khoa. Thành viên: ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương, TS. Hồ Văn Quân. Mã số: T2017 - CB03. Năm: 2018. (Feb 15 2019 3:43PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu bê tông xi măng sử dụng bột đá vôi trong xây dựng công trình giao thông. Chủ nhiệm: TS. Hồ Văn Quân. Thành viên: TS. Nguyễn Văn Tươi. Mã số: ĐT15-05. Năm: 2016. (Feb 15 2019 3:37PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu bê tông xi măng sử dụng phế thải đá mạt thay thế cốt liệu mịn trong xây dựng mặt đường ô tô. Chủ nhiệm: ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương. Thành viên: ThS. Nguyễn Tấn Khoa, TS. Hồ Văn Quân. Mã số: T2015-CB02. Năm: 2016. (Feb 15 2019 3:45PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn