Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016.. Năm: 2016.
[2] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm 2016, 2017, 2018 và 2019.. Năm: 2016, 2017, 2018 và 2019.
[3] Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải năm 2017, Quyết định số 431/QĐ – BGTVT ngày 16/2/2017.. Số: 431/QĐ – BGTVT ngày 16/2/2017. Năm: 2017.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017.. Năm: 2017.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018.. Năm: 2018.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2018-2019.. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn